Fjernvarme

Fjernvarme

I denne ideelle konstruktion er termostatventilens føler placeret i en følerlomme helt inde i selve varmeveksleren, hvor den dels påvirkes af det varme brugsvand (eller radiatorfremløb) og dels af fjernvarmevandets returtemperatur.

Denne følerplacering giver bl.a. en jævn termostatstyret varmtvandstemperatur og forhindrer overtemperatur og modvirker dermed kalkudfældning.

Vælger du en Danfoss fjernvarmeunit følger der forskellige fordele med, afhængig af den løsning du har brug for.

Læs mere her

Fordele:

  •     Smart og tidløst design
  •     Stor afkøling af fjernvarmevandet
  •     Lav returtemperatur – også i tomgang på grund af følerens placering i varmeveksleren
  •     Stor ydelse på grund af et meget lille tryktab
  •     Små indbygningsmål
  •     Den fabriksindstillede brugsvandstemperatur på 45-50 grader giver en energi- og brugsrigtig varmtvandstemperatur
  •     Måler kan placeres i fremløb eller retur indenfor kappen
  •     Med en el-besparende, Grundfos Alpha+, omdrejningsreguleret pumpe som standard
  •     Nem servicering