Fastbrændsel

Fastbrændsel

Et fastbrændselfyr er til f.eks. til ham, der kan lide at kløve sit eget træ og på den måde spare en masse penge på varmeregningen.

Hvis det er tilfældet hos dig, kan Varmeservice ApS anbefale BAXIs brændekedel ‘Solo Innova’, der er konstrueret til høj-effektiv forbrænding af tørt brænde (skovtræ med 15-25% vandindhold).

På grundlag af solid erfaring og afprøvning, lever kedlen ved korrekt anvendelse op til selv de strengeste krav til effektiv og miljøvenlig forbrænding af træ.

Korrekt anvendelse
Da brændekedlen har en stor fyrboks og store døre er betjeningen let, og de “varme sider” (ikke vandkølet) gør Solo Innova mere tolerant over for variationer i brændselskvaliteten.

Den bedste forbrænding og højeste ydelse fås ved anvendelse af tørt brænde (ca. 20% vand) savet i længder der passer til brændekedlens fyrboks (30 cm eller 50 cm) og kløvet til 10-15 cm tykkelse.

Solo Innova skal installeres med varmelagertank

Rigtig lufttilførsel (3,5-4m3/kg træ) er en betingelse for miljøvenlig forbrænding uden røggener. Brændekedlen Solo Innova er derfor forsynet med en termostatstyret suge-træk-ventilator, der suger den nødvendige luft ind i brændkammeret og bortskaffer de afkølede røggasser.

Da brændekedlens ydelse en del af året er større end husets varmebehov, skal Solo Innova altid installeres med en passende lagertank, der mindst kan lagre energien i én fyrboksfyldning, og som har tilstrækkelig kapacitet til at holde huset varmt om natten. Solo Innova LC med Lambda-styring behøver ikke så stor lagertank.

Fordelene:

  •     Højeste nyttevirkning (mindre forbrug af brænde)
  •     Bedre miljøbeskyttelse og ingen problemer med sod i kedel og skorsten (renere forbrænding)
  •     Længere levetid for brændekedlen (kan altid komme af med varmen)
  •     Større betjeningskomfort